Harta site-ului
Primaria Comunei
Paleu


Termene si conditii

Contact

Log In

Politica cookie

Statutul unitatii administrativ teritoriale
Regulament privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii deliberative
Documente si informatii financiare
Alte documente

ANUNTURI
Vanzari terenuri L17/2014
Politie
Cămin cultural
Dispensar Medical
Sala Sport
Program Autobuz
APIA

Localizare
Monografie
Traditii
Relieful si Vegetatia
Cultură şI Învăţământ
Populatie
Evenimente

Organizarea si Functionarea Institutiei
Primar
Dispozitii Primar
Viceprimar
Secretar
Organigramă
Regulament Organizare si Functionare al Primariei
Cariera (Anunturile posturilor scoase la concurs)
Programe si Startegii
Rapoarte si studii

Componenţa Consiliului Local
Regulament Organizare si Functionare al Consiliului Local
Comisii de Specialitate
Hotărâri ale Consiliului Local

Declaraţii de avere si interese
Bugete şi Raportări Financiare
Solicitare informatii. Legislatie
Achizitii publice
Buletin Informativ (Legea 544/2001)

Contabilitate
Taxe si Impozite
Registru Agricol
Urbanism
Stare Civilă
Asistenţă Socială
Mediu
Serviciul de Salubritate
S.V.S.U.

Progamare Paşapoarte
Programare Permise şi Înmatriculări Auto

Hotărâri C.L. anul 2017

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2017

AUTORIZATII CONSTRUCTII EMISE in 2017

Hotărâri C.L. anul 2016

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2016

AUTORIZATII CONSTRUCTII EMISE in 2016

Hotărâri C.L. anul 2011

Hotărâri C.L. anul 2010

Termene si conditii

Contact

Acte de urbanism emise

Home

Hotărâri C.L. anul 2013

Certificate de urbanism

Autorizaţii de construcţii

P.U.G.

AUTORIZATII CONSTRUCTII EMISE in 2011

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2011

Sectiune - H.C.L.

Anunturi Mediu

Informatii Mediu

Hotărâri C.L. anul 2012

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2012

AUTORIZATII CONSTRUCTII EMISE in 2012

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2014

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2010

AUTORIZATII CONSTRUCTII EMISE in 2014

AUTORIZATII CONSTRUCTII EMISE in 2010

test

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2013

AUTORIZATII CONSTRUCTII EMISE in 2013

Hotărâri C.L. anul 2014

Hotărâri C.L. anul 2015

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2015

AUTORIZATII CONSTRUCTII EMISE in 2015