Primaria Comunei
Paleu
Înapoi la:HomeSunteţi la:MONOGRAFIE
Selectaţi limba  
Str. Principală nr. 18 +40 259 451 007 primaria@paleu.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Impozite si Taxe
ON - LINE
 

     Comuna noastra

 

 

 

   POCA

 

   Comunicate de Presa

Consultare Impozite si Taxe ON - LINE

Comuna noastra

Comunicate de Presa

 

Paleu

 

Aşezare geografică:

 

   Se află la o distanţă de 6 km de Oradea către nord-est.

Localităţi membre:

   Paleu, Uileacu de Munte şi Săldăbagiu de Munte

Număr locuitori: 2446  (total comună) după recensământul din 2011

Structura etnică:

   Români  25.02 %, Maghiari  74.24% şi 0.36 % alte etnici după recensământul din 2011

Indicatori de dezvoltare rurală:

   Locuinţe racordate la reţeaua de apă potabilă: 99%*
   Locuinţe racordate la reţeaua de energie electrică: 100%
   Procentul drumurilor asfaltate: 21%*
   Locuinţe racordate la reţeaua de telefonie fixă: 70%*
   Locuinţe racordate la reţeaua de gaze naturale: - *
----------------

* În sesiune de dezvoltare.

 

Cultură, religie:

   Deşi comuna Paleu este o comună recent înfiinţată, localităţile componente au o istorie bogată, ca mărturie ale preocupărilor cultural-artistice ale locuitorilor, avem mărturiile scrise ale fiecărei localităţi în parte. Aceste scrieri care au rămas mărturie pentru prezent şi viitor fiind transmise atât pe cale scrisă cât şi pe cale orală.
    Din cele mai vechi timpuri ocupaţia locuitorilor acestei zone este strânsă de aşezarea geografică şi resursele bogate ale naturii.

Obiective turistice:

   Lacul de acumulare are un luciu de 14,00 ha, populat cu peşti, proprietatea comunei Paleu, situat în vecinătatea drumului ce leagă Paleu cu Oradea prin Săldăbagiu de Munte, într-o zonă cu vegetaţie forestieră, bun pentru agrement şi turism rural, precum şi pentru activităţi sportive în tot cursul anului.

Mediul natural:

Satul este situat într-un peisaj colinar, împrejmuit cu păduri de foioase. Pădurea din vecinătatea satului are o floră şi faună bogată. Lacul de acumulare are o varietate mare de peşti. Datorită apropierii municipiului, în sat se construiesc din ce în ce mai multe case de odihnă. Peisajul pitoresc atrage foarte mulţi orăşeni.

 

Uileacu de Munte

Aşezare geografică:

 

   Se întinde la 13 km de Oradea către nord-est.

Număr locuitori: 

   Uileacu de Munte: 556

 

Structura etnică:

  Români 1%, Maghiari 99%

Indicatori de dezvoltare rurală:

   Locuinţe racordate la reţeaua de apă potabilă: 15% *
   Locuinţe racordate la reţeaua de energie electrică: 99%
   Procentul drumurilor asfaltate: 30% *
   Locuinţe racordate la reţeaua de telefonie fixă: 50% *
   Locuinţe racordate la reţeaua de gaze naturale: - *
   Locuinţe racordate la internet: 1% *
----------------
* În sesiune de dezvoltare.

 

Mediul natural:

   Satul, prin frumuseţea, relieful, şi poziţia geografică, fiind foarte aproape de Oradea şi tot odată  aparţinând de Zona Metropolitană Oradea, este căutat de mulţi vizitatori, aceste locuri oferind un aer curat, peisaje pitoreşti, posibilităţi multiple de recreere şi petrecere a timpului liber. Pădurea din vecinătatea satului are o floră şi faună bogată.

Mic istoric al satului:

   S-a înfiinţat în anul 1210, prin aducerea de către Episcopatul Oradiei a coloniştilor care au populat ţinuturile pustiite de tătari şi turci. Până în anul 1792 localitatea avea denumirea de „Uileacu de Paleu”, care provine din înfrăţirea celor două localităţi. După acest an cele două localităţi se despart având numele de Uileacu de Munte deoarece era înconjurată de munţi. Biserica Reformată a fost reconstruită în anul 1890. Biserica Catolică este construită lângă căminul cultural, sub care se întinde o pivniţă cu boltă din cărămidă, construită de Episcopia Romano-Catolică, în timpurile când aproape toate teritoriile satului aparţineau de ei. Pe aceste teritorii era o mare producţie de struguri şi de diferite fructe.

Cultură, religie:

    În sat, educaţia se desfăşoară în şcoala generală. Majoritatea localnicilor este de religie reformată. Universitatea populară din sat le oferă diferite programe culturale.

 

Săldăbagiu de Munte

Aşezare geografică:

 

   Se întinde la 3 km de Oradea către nord-est.

Număr locuitori: 

   Saldabagiu de Munte: 602

 

Structura etnică:

  Români 3%, Maghiari 97%

Indicatori de dezvoltare rurală:

   Locuinţe racordate la reţeaua de apă potabilă: 90%
   Locuinţe racordate la reţeaua de energie electrică: 100%
   Drumuri asfaltate: 2 Km.
   Locuinţe racordate la reţeaua de telefonie fixă: 70%
   Locuinţe racordate la reţeaua de gaze naturale: - *

 

Educaţie:

   Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în şcoala generală.

 Mediul natural:

 

    Satul este amplasat în vecinătatea pădurii comunale. Fâneaţa din Valea Roşie este o rezervaţie naturală în suprafaţă de 4 ha.

Scurt istoric al satului:

   În a doua jumătate a secolului XV.-lea satul devine proprietatea bisericii catolice fiind transformate în feudă, tot în această perioadă a avut loc o invazie a turcilor şi tătarilor. Monografia judeţului Bihor, din anul 1901 aminteşte de această localitate cu 134 numere de casă şi cu o populaţie de 864 de locuitori, iar în prezent satul are peste 300 numere de casă şi 602 locuitori.

Cultura:

   Arta populară din această zonă este influenţată de locuitorii care au trăit pe aceste meleaguri şi cei nou veniţi în comunitate. Costumele purtate de aceştia sunt specifice naţionalităţilor româneşti şi maghiare. Aceste costume nu mai pot fi admirate în zilele noastre decât la festivităţi ca: „Zilele Comunei Paleu” sau „Balul Strugurilor”, activităţi cultural - artistice. Forme străvechi de cultură populară sunt cele legate de religia oamenilor din această parte, cu obiceiuri specifice la diferitele sărbători importante pe parcursul unui an ca: Pastele, Crăciunul si alte sărbători importante pentru locuitorii acestor sate.

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: